Agrarisch

Voor de bouw van ligboxstallen, jongveestallen, potstallen, wagenbergingen en kapschuren levert Postma Konstruktie al jarenlang staalconstructies voor verschillende aannemers en boerenbedrijven. Deze constructies worden vaak thermisch verzinkt vanwege de vochtige omstandigheden waar de constructies vaak aan worden blootgesteld.